Eesti paviljonis saab näha näitust "Plats! Väärikas kahanemine", mis keskendub kahaneva elanikkonnaga väikelinnade elukeskkonna kvaliteedi parandamisele. Väljapanek toetub programmi "Hea Avalik Ruum" raames väljaehitatud väikelinnade linnakeskuste näidetele. Näituse kuraatorid on Jiri Tintera, Kalle Vellevoog, Garri Raagmaa, Martin Pedanik ja Paulina Pähn.